ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Για εμάς στην Global Synergy Buying Group, επιχειρηματικότητα σημαίνει υπευθυνότητα, ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Επιχειρηματικότητα σημαίνει υπευθυνότητα, ανταπόδοση στην κοινωνία και το περιβάλλον. Γι΄ αυτό, στην Global Synergy Buying Group έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη κιόλας ημέρα, να εφαρμόζουμε αέναα περιβαλλοντολογικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές.

Το ίδιο βεβαίως απαιτούμε και από το δίκτυο των συνεργατών μας, με σκοπό τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης απέναντι στις επερχόμενες γενιές.

Στην GSBG δεσμευόμαστε για:

Εγγύηση ποιότητας
Όλα τα προϊόντα που αναλαμβάνουμε να εκπροσωπούμε, να διακινούμε και να διαθέτουμε, τα ελέγχουμε ενδελεχώς, ώστε να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης που συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στη διαμόρφωση ενός φιλικού πλαισίου εργασίας απέναντι στη φύση.
ΥΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι άνθρωποί μας είναι κεφάλαιο για εμάς, γι’ αυτό επιδιώκουμε όλοι οι εργαζόμενοί μας να εργάζονται σ’ ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον και ταυτόχρονα με τη δική μας υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση να προοδεύουν και να εξελίσσονται μαζί μας.

2.845 μπλε κάδοι & 6 οχήματα ανακύκλωσης
Η συνολική χρηματική συνεισφορά της GSBG στα πλαίσια της δεκαετούς παρουσίας της αντιστοιχεί σε: 2.845 μπλε κάδους ή 6 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών.